/ iStock
Военното окръжие в Ямбол набира кандидати за срочна служба в доброволния резерв, съобщиха от институцията. Съгласно заповед на министъра на отбраната са обявени 150 вакантни длъжности за заемане. Срокът за кандидатстване е до 6 юли, а условието е желаещите да не са навършили 40 години в годината на кандидатстване.

Обявени са 120 места за длъжността „Младши специалист” в Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново и 30 – за длъжността „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” в Шумен.

Шестмесечната срочна служба ще започне на 7 септември и включва три модула на военна подготовка – начална, специална и колективна. Резервистите ще получават основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание.

Завършилите могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности във военни формирования на българската армия. Ползват и предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни резултати с останалите кандидати.
БТА