/ КТ "Подкрепа"
Успешно завършиха и четирите обучителни курса на КТ „Подкрепа”-Враца, предназначени за повишаване на квалификацията на безработни лица от територията на Дирекция „Бюро по труда“-Враца.

Обща трудова борса се проведе във Враца

Бяха връчени удостоверенията за професионално обучение на успешно издържалите изпитите от групата по специалността „Продава-консултант“. Общо 80 обучаеми получиха своите свидетелства и по специалностите „Текстообработване”,  „Готвач” и „Озеленяване“.

Обучението обхвана безработни лица от град Враца, селата Косталево, Паволче, Лесура и Фурен. Двама отличници от курс „Оператор на компютър“ вече започнаха работа в Община Враца.

Враца излиза на картата на световната автомобилна индустрия

Двама души подпомагат Общинско предприятие „Социални и комунални дейности“ - Община Криводол като работници в озеленяването, а други четирима Общинско предприятие „Социални дейности“-Враца като помощник-готвачи.

Независимо от трудностите в организацията, обученията на КТ „Подкрепа“ се стремят да обхванат и безработни лица от селата в общините Враца и Криводол, където всъщност се отчитат високите нива на безработица и обезкуражаване на хората.

Враца – лидер при привличането на инвеститори

Очаква се придобитата допълнителна квалификация да ги направи по-конкурентноспособни и да им осигури допълнителни възможности за работа на пазара на труда.


За четвърта поредна година КТ „Подкрепа”-Враца предлага обучения по ключови компетентности и професия, с което на практика разширява набора от социални услуги, насочени не само към синдикални членове, а към всички граждани от областта.