Ще  ремонтират 32 врачански улици
Ще ремонтират 32 врачански улици / netinfo

32 улици, паркинги и велосипедни алеи във Враца ще бъдат ремонтирани през 2008 година. Това стана ясно на среща между кмета на общината инж. Тотю Младенов и представители на дружествата, експлоатиращи подземни комуникации.

Условно ремонтът ще протече в пет етапа и включва улиците „Хаджи Димитър”, „Христанчо Матов”, „Димитраки Хаджитошин”, „Полк. Кетхудов” и „Мито Цветков”, както и „Спортна”, „Христо Ботев”, Варда”, „Вратица”, „Христо Смирненски”, „Кирил Боюклийски” и „Борис Коцев”.

В последния пети условен етап са предвидени дейности по проект към Кохезионния фонд, когато проектът стартира, за реконструкция на ВиК мрежата в града. Ремонти ще започнат още и по ул. „Крайречен булевард”, „Подбалканска”, „Панега” и „Русалка”.

С направеното съгласуване ще бъде улеснена дейността на различните дружества и ще се избегне повторното разкопаване на вече ремонтирани улици и тротоари.