Проект за интегриране на ромите стартира в Монтана
Проект за интегриране на ромите стартира в Монтана / netinfo
Проект "Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите". ще бъде представен в Заседателната зала на Областна администрация – Монтана.

На срещата са поканени представители на РИОКОЗ, РЦЗ, ромски неправителствени организации, кметове на общини, както и самите медиатори.

Ще бъде създадена и комисия за избор на местен координатор по проекта.