Приемат предложения по „Малки граждански инициативи
Приемат предложения по „Малки граждански инициативи / Дарик Враца

До края на месеца жителите на Община Враца могат да подават предложения по проект „Малки граждански инициативи". Проектното предложение се подава с придружително писмо в Информационен център при Общинска администрация - Враца, адресирано до председателя на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации при Общински съвет - Враца.

По проекта могат да кандидатстват инициативни комитети на граждани, сформирани във връзка с изпълнение на проекта и управителни съвети на етажна собственост. Важно е да се знае, че кандидатите не трябва да са реализирали 2 или повече проекта „Малки граждански инициативи".

Допустимите дейности, които могат да се реализират по проекта, са подобряване на инфраструктурата в междублокови пространства и общи зелени площи; създаване, възстановяване и оборудване на зони за отдих; изграждане на беседки, спортни и детски площадки; ремонт на детски площадки и спортни съоръжения/само пребоядисване и освежаване/; изграждане, възстановяване, залесяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени площи; изграждане на алеи и тротоари, както и други дейности, свързани с подобряване на градската среда.

По проекта се допускат разходи за посадъчен материал, градинско оборудване, транспорт на необходимите по проекта материали и строителни материали.
Максималната стойност на проектно предложение е 3 000 лв., а продължителността на инициативите е до 30.09.16 г.

Постъпилите предложения се оценяват и класират от Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански организации при Общински съвет - Враца по обявената методика до 16.05.2016 г.

Средствата, които Община Враца отпуска по проекта „Малки граждански инициативи", са в размер на 60 000 лв.