/ Дарик Враца
От 3 април до 7 април ще бъде извършено авиационно третиране на площи с пшеница, които са разположени на територията на Община Видин. Информацията е подадена от Областната дирекция  по безопасност на храните – Видин.
 
Местонахождението на масивите, които ще бъдат обработени е, както следва:
1. Землище на с. Синаговци – местности: „Балиново”, „Липака”, „Дългите поляни”, „Краварника”, „Младжековото”, „Гьоров връх”, „Средока”, „Синагово бърдо”, „Върха”, „Обършина”, „Крушака”, „Костов”, „Жабарника”, „Церака”, „Ясена”, „Балиновото”;
 
2. Землище на гр. Дунавци – местности: „Лещака”, „Плосковица”, „Синагово бърдо”, „Голия връх”, „Полянките”, „Коморев връх”, „Водотека”, „Кошарище”, „При яза”, „Баира”, „Под лозето”, „Кюнеца”, „Лицето”;
 
3. Землище на с. Търняне – местности: „Коморев връх”, „Тополич”, „Синагово бърдо”, „Голия връх”, „Дългото”, „До гробището”, „Селското”, „Сигнатово”, „Абдиевото”, „Чупразли”;
 
4. Землище на с. Каленик – местности: „Периш”, „Фаджет”;
 
5. Землище на с. Жеглица – местности: „Лицето”, „Мишков връх”, „Мъртвината”, „Пясъците”, „Рамова ливада”, „Момин връх”, „Буторака”, „Баба Рада”;
 
6. Землище на с. Гайтанци – местност „Блатото”;
 
7. Землище на с. Ботево – местности: „Дюзмеш”, „Равнището”;
 
8. Землище на с. Генерал Мариново – местности: „Белата пръст”, „Кутига”, „Киселката”, „Липовина”, „Атанасов връх”, „Парлога”, „Орешака”, „Гол връх”, „Ново бърдо”;
 
9. Землище на с. Дружба – местности: „Кимурджи”, „Корниш”, „Оградата”, „Св. Петър”, „Табара”, „Божана”, „Лицето”, „Досу ал Маре”, „Арцариш”, „Кариерата”, „Поду ногу”;
 
10. Землище на с. Пешаково – местности: „Падината 1”, „Божана”, „Полянките”, „Крушака”, „Голичака”, „Голият връх”;
 
11. Землище на с. Цар Симеоново – местност „Равнището”;
 
12. Землище на с. Ивановци – местности: „Ясен”, „Липака”, „Симеоновско бърдо”, „Крушака”, „Лицето”, „Участъка”, „Краварника”, „Широка падина”, „Сух геран”, „Абаджийското”;
 
13. Землището на с. Буковец – местности : „Драките”, „Буковското”, „Кюнеца”, „Костовото”, „Средока”, „Крушака”, „Червенявото”, „Здравеца”, „Паликов”.
 
 Ще бъдат използвани следните продукти за растителна защита: Аксиал 050 (хербицид), Флуростар 200 (хербицид) и Тоскана (хербицид).
 
Община Видин