РИОСВ - Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца
РИОСВ - Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца / Дарик Враца
В района има намерени 10 мъртви диви прасета
Областната епизоотична комисия Враца заседава извънредно във връзка с усложнената епизоотична обстановка и констатираното ново огнище на болестта Африканска чума по дивите свине в землището на Дивечовъден участък „Дъбника“ в град Враца.
Председателстващият заседанието Мирослав Комитски поясни, че епидемията към момента е локализирана, спазени са мерките по превенция и е засилен контролът от страна на всички отговорни институции.

„Има утвърден от областния управител  План за овладяване на разпространението  на болестта в област Враца и са разписани мерки, които следва да се изпълняват стриктно и много отговорно“, обобщи заместник областният управител Мирослав Комитски и поясни, че поради изпълнение на допълнителни мерки за сигурност, в състава на Областната епизоотична комисия са включени също представители на Областно пътно управление –Враца, ОД „Земеделие“ и ПП „Врачански Балкан“.

По данни на Областната дирекция „Безопасност на храните“, продължават дейностите по дезинфекция в 3 –километровата зона на община Мизия.
„Приключи работата на екипа по евтаназия на животни в зоната, сега предстои повторна проверка за укрити от стопаните домашни прасета. Взети са кръвни проби от домашните прасета в 10-километровата зона и са изпратени за анализи в лабораторията в София за наличност на Африканска чума. Важно е да споменем, че е необходима строга превенция от страна на собствениците на лични стопанства от тип „Заден двор“, защото в действащото законодателство има редица законови изисквания и по-точно- за био сигурността на личното стопанство и те трябва да се спазват“, категоричен беше д-р Милчо Костурков.
Директорът на Държавно горско стопанство – Враца инж. Ивайло Ангелов запозна комисията със Заповедта на изпълнителния директор на БАБХ – София към МЗХГ за огнище на АЧС при диви свине в землището на ДУ „Дъбника“.

„Мерките, разписани в заповедта се изпълняват стриктно, като е обособена 2 км. зона и са поставени обозначителни табели, обхожда се района от служители на ДГС-Враца, между Враца и с. Чирен. В района на ДУ „Дъбника“ са намерени 10 броя диви прасета, които са загробени на определено от община Враца място. Ограничено е движението на дървари, косачи и гъбари в района и се следи за изпълнение на мерките за ограничаване на заразата“, поясни инж. Ангелов.
Екипите на Областно пътно управление – Враца са стартирали дейностите по почистване на пътни отбивки, паркинги, както и на местата за почивка на пътуващите.

„След почистването се извършва и дезинфекция с препарат „Виркон –S “. Екипите ще работят през почивните дни по пътя между Враца и Мездра. Съгласно разпоредбите, събраната зелена маса и отпадъци ще бъде загробвана на определени от кметовете на общини места“, уточни директорът на Областно пътно управление инж. Веселин Николов.

В края на срещата, заместник областният управител Мирослав Комитски отново акцентира върху съществено значение на спазването на мерките за превенция на заболяването от самите стопани.
Следващото извънредно заседание на Областната епизоотична комисия предстои да се проведе следващия петък.