Община Козлодуй ще кандидатства по проект за 150 000 евро
Община Козлодуй ще кандидатства по проект за 150 000 евро / netinfo

Общинският съвет в Козлодуй взе решение на свое заседание, общината да кандидатства по Грантова схема за безвъзмездна финансова помощ на Програма ФАР 2006 на Министерството на труда и социалната политика.

Проектното предложение на Община Козлодуй е създаването и функционирането на Комплекс от социални услуги за деца и семейства, които ще обхваща две звена – Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа на семейства, в които живеят деца с увреждане. Стойността на проекта е 150 000 евро.