ОбС-Враца прие ликвидация на три общински дружества
ОбС-Враца прие ликвидация на три общински дружества / Дарик Враца

Докладната за програмата за изпълнение на процедурата по ликвидация на "Стоматологичен център I - Враца", да се внесе за разглеждане на следващо заседание, реши ОбС- Враца на свое редовно заседание днес. По тази точка от дневния ред на имаше много упреци от общинските съветници. Определеният да направи ликвидацията Мирослав Ангелов заяви, че проверка на центъра не е правена от много години, затова се нуждае от още време, необходимо за набавяне на документи.

След двучасови дебати трите точки за ликвидация на общинските дружества "Обредни дейности", "Общински пазари" и "Паркинги и гаражи", бяха приети. Те ще станат общински предприятия. Това предизвика вълнения, тъй като, според общинския съветник Момчил Младенов над 1200 човека ще минат под прякото ръководство на кмета. "Ако това се прави, за да се смени мениджърския екип, защо не ни кажете направо, добави и Кирил Илиев, но нека кмета да си носи отговорност за това". Според Цветан Димитров пък, това преструктуриране би довело до освобождаване на пазарни ниши, и тогава "кашата ще стане пълна".

Една от визиите за подобряване ефективността на "Общински пазари" и "Паркинги и гаражи" е, обединяване предмета им на дейност. Друг вариант за ефективно съществуване на "Синя зона" в града е, обявяване на търг за отдаване под наем на външен изпълнител.

Предложението за обединяване на "Обредни дейности" с БКС, не беше прието добре от съветниците. Междувременно на заседанието присъстваха много работници на БКС, които се страхуват да не изгубят работните си места при евентуално сливане. Те присъстваха на сесията според решение на профсъюзите, което им определя почивка от 10 до 12 часа, и удължаване на работното време.

Още в началото председателят на Общински съвет Малина Николова поиска документ, установяващ това.