Областните информационни центрове с нови служители
Областните информационни центрове с нови служители / ОИЦ Видин и ОИЦ Враца

Лорета Любенова - ученичка в XII Б клас в ПГ „Проф. Асен Златаров"-Видин днес е мениджър за един ден в Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). В рамките на инициативата на „Джуниър Ачийвмънт", в която центъра се включва за трета поредна година, Лорета се запозна с дейността на ОИЦ-Видин и се включи в реалния работен процес на офиса.

В координация с екипа на центъра, тя подготви материалите за предстоящия информационен цикъл на ОИЦ-Видин за представяне на възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и оперативните програми).

Областните информационни центрове с нови служители
netinfo

Лорета се включи и в предоставянето на информация на посетителите на офиса. Младият мениджър видя и как екипът на ОИЦ изпълнява и комуникационната си функция, като предоставя информация на медиите.

Лорета Любенова е член на младежкия парламент, с който ОИЦ-Видин си партнира от четири години и е участвала в две европейски програми за обмен - „Леонардо да Винчи" и „Еразъм". Тя сподели, че възнамерява да продължи образованието си и да се реализира професионално като икономист и познаването на европейските фондове ще и е повече от полезно, защото може да се приложи и в мениджмънта, и в експертната сфера.

Областните информационни центрове с нови служители
netinfo

Лорета Любенова е петият „мениджър за един ден" в областния информационен център. През 2015 г. млади мениджъри бяха Димана Димитрова от XI Б клас и Денислава Кънчева от XI Г клас от ПГ „Проф. Асен Златаров"-Видин. Първите мениджъри - през 2014 г., отново от същото училище, бяха Илияна Йорданова от XI Д клас и Петър Михайлов от XI В клас.

Областните информационни центрове с нови служители
netinfo