/ Община Враца
На заключителна конференция на Националното сдружение на общините в България, кметът Калин Каменов представи добри практики и иновации, насочени към стимулиране на служителите в администрацията, сигурността в общината и осигуряване на работни места за младите хора във Враца.

Кампания  „10 причини да остана в моята Враца“ награди изявени предприятия и творци

В първия панел, Калин Каменов и омбудсманът на Благоевград, преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“, доц. д-р Валентин Василев представиха резултатите от първото в България изследване на мотивацията на служителите в местната администрация във Враца.

Доцент Василев коментира, че основен фокус при анализирането на мотивационния профил на служителите в Община Враца са били критериите: „трудово възнаграждение“, „справедлива оценка на труда“, „сигурността“ и „лична мотивация“.

Община Враца с високо отличие за принос в социалните политики

„Резултатите от изследването сочат, че администрацията разполага с квалифицирани кадри, които имат желание за надграждане на своите компетенции в отделните професионални области“, допълни още доц. д-р Василев.
 
Кметът Каменов заяви, че през последните три години обликът на местната администрация е различен, като в нея работят квалифицирани млади хора. „Акцент в управлението на човешките ресурси е да намерим начините за стимулиране на младите хора.

Поради тази причина, със собствени средства проведохме изследването, от което направихме изводите как да бъде подобрен работният климат“, добави Каменов.
 
Започват нови инфраструктурни проекти със спестени средства

След представянето на резултатите, Община Враца бе определена като прозрачен орган на местно самоуправление, с мотивирани хора, активно участващи в решаването на проблемите на гражданите.
 
В рамките на конференцията на местните власти, кметът Калин Каменов запозна присъстващите с внедрената система за видеонаблюдение във Враца, която е сочена като една от най-модерните в страната.

„Към момента разполагаме с 36 камери, разположени на ключови пътни участъци, кръстовища и конфликтни точки“, каза Каменов и допълни, че предстои надграждането на системата за видеонаблюдение и внедряването й в населените места от общината.
 
Нов екологичен транспорт за Враца реши Общинският съвет

Последната иновация, която представи градоначалникът бе прозрачността в управлението и активният диалог с младите хора. Като добър пример бяха посочени срещите „Посланиците на Враца“, в които участват студенти от града, продължаващи своето образование в университети в страната и чужбина.

„Враца е не просто населено място, а е град, с дух и перспективи, като всичко това е благодарение на младите хора, които са коректив на местната власт и дават предложения за нови и иновативни събития“, коментира Каменов.
 
Тридневната среща на местните власти продължи с работни панели, в които бяха обсъдени теми, свързани с оперативните програми, програмния период 2021-2027 година, както и общи проекти между отделните областни центрове.
 
Разкриха телефонни измами и кражби на строителни материали чрез видеонаблюдението във Враца

На работния семинар присъстваха още: министри, председатели на общински съвети от страната, кметове и секретари на местните администрации, експерти, представители на бизнеса и медиите.