/ iStock/Getty Images
Община Видин осигурява десет преносими компютри за деца и младежи от социални центрове, съобщиха от Общината.

Те са закупени по проект "Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в институции от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас" и средствата са от фонд "Социална закрила".

Деца и младежи от пет социални услуги получиха компютри и таблети

Днес преносимите компютри бяха предоставени за ползване на центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) "Зора" и "Дъга", както и на Кризисния център за деца към Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин КСУДС.

Чрез направление "Социални услуги и здравни дейности" към Община Видин, е направено проучване и е установено, че учащите от трите центъра са 10 души. Финансирането по проекта е в размер на 5000 лв., с които са закупени компютрите.

"Убедена съм, че с помощта на новите технически средства ще се повиши качеството на образование и децата ще завършат успешно учебната година", каза при връчването на техниката заместник-кметът Борислава Борисова.