/ ThinkStock/Getty Images
Служителите от звената на дирекцията при СДВР и ОД на МВР, ще работят и на 27 октомври, от 08.30 до 19.30 часа и ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Русе е с най-много жалби в предизборната кампания

В седмицата преди 27 октомври, когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:  

В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

Сигналът за изборен туризъм в Пазарджишко е внесен в ДАНС

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват. 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо: 

Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 22 октомври до 26 октомври, от 08.30 до 17.00 часа и на 27 октомври, от 08.30 до 19.00 часа.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

ДАНС влезе в община Кочериново, проверяват адресните регистрации преди изборите

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03 ноември) ще се издават нови удостоверения от 29 октомври до 03 ноември, включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.