/ netinfo
От НАП-Велико Търново напомнят на всички ученици, завършващи средно образование, че дължат здравноосигурителни вноски за периода от 1 юли до постъпване на работа или до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина. За целта, трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец №7 в НАП В. Търново, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден от агенцията.

Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване, т.е. от 1 юли младежите трябва сами да плащат осигуровките си за здраве и следва да подадат декларацията до 25 август.

Над 400 търновски абитуриенти бяха изпратени тържествено 24 май

Дотогава трябва да заплатят и дължимата вноска, след като вече е подадена декларация образец 7. За 2018 г. минималната здравноосигурителна вноска е 20,40 лв. на месец. За бъдещите студенти е допустимо да платят предварително дължимите вноски за целия период на неосигуреност, като се информират предварително от висшето учебното заведение за точната дата на началото на осигуряването им.

От НАП-Велико Търново напомнят, че от февруари месец 2018 година е активна нова услуга за притежателите на банкови карти. Те могат да заплатят здравните си осигуровки, както и други задължения, администрирани от приходната агенция бързо, лесно и без такси, посредством разположените 7 ПОС терминала в ТД на НАП В. Търново, на адрес площад „Център“ 2 в старопрестолния град и 1 устройство във фронт-офиса в гСвищов.