Разясняват грантовите схеми по програма Конкурентноспособност
Разясняват грантовите схеми по програма Конкурентноспособност / netinfo

Информационен ден за разясняване на първите грантови схеми по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” се провежда във В. Търново.

Целта на форума е представители на бизнеса да получат информация за условията и начина на кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите са свързани с подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия, покриване на международно признати стандарти и технологична модернизация в предприятията, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

Целта на програмата “Конкурентноспособност” е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Програмата съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика в следващия седемгодишен период. Реализацията ще става чрез целенасочена финансова подкрепа за българския бизнес, така че да успее да преодолее конкурентния натиск на общия пазар. Общият бюджет за целия седемгодишен период е 1162 млрд. евро, като от тях приблизително 988 млн. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите близо 175 млн. евро са от националния бюджет.
Кампанията обхваща 20 града в страната.

Лектори са експерти от Министерството на икономиката и енергетиката, Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и експерти от Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Главна дирекция „Междинно звено и изпълнение на проекти”, която е определена за Междинно звено по Оперативната програма.