Приемат с подписка правилника на Великотърновския университет
Приемат с подписка правилника на Великотърновския университет / netinfo
С подписка ще бъдат приети изискваните от Закона за висшето образование промени в Правилника на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, след като предвиденото за 10 часа тази сутрин Общо събрание не се проведе поради липса на кворум. По право в най- висшия управленски орган на висшето училище влизат 353 хабилитирани преподаватели и за кворум бе необходимо присъствието на поне 250 от тях. По предложение на председателя на Общото събрание проф. Иван Харалампиев присъстващите приеха промените да бъдат приети с подписка, поради липсата на свободна дата до края на годината, на която форумът да се проведе отново.

Против предложението гласуваха шестима, двама се въздържаха.