/ Регионален фонд за градско развитие
Сградата на Народното читалище "Братя Грънчарови – 2002“, както и стопанисваната от него най-голяма открита сцена в региона - Летният театър с капацитет от над 2000 души, ще бъдат ремонтирани по инициатива на община Горна Оряховица.

По проекта ще бъде реновиран значим културен център с площ от 3975 кв.м.

Основната сграда на читалището е построена през 1977 г. в характерния за тези години архитектурен стил. Намира се в източната част на града в непосредствена близост до градския стадион „Локомотив” и спортна зала „Никола Петров”.

Проектът за обновяване и модернизация предвижда реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата на читалището с обща стойност на финансирането от над 3 млн. лева.

Реновирането на летния театър включва изграждането на козирка над сцената на амфитеатъра, подмяна на седалките с нови, усилени с UV защита, както и осигуряване на високотехнологично специализирано сценично оборудване и декори за спектаклите на лятната сцена.

Ще бъдат ремонтирани също така вътрешните помещения и фасадата на основната сграда, при въвеждане на пълни мерки за енергийна ефективност. Предстои закупуване на ново оборудване и обзавеждането за всички зали и помещения.

Банка ДСК и Регионален фонд за градско развитие съфинансират проекта
Регионален фонд за градско развитие

След осъществяване на проекта, голямата зала на читалището - зала „Варен“ - ще се оформи като камерен салон, с подвижни столове и възможност за конфигуриране на залата според конкретното събитие. В нея биха могли да се организират различни събития като изложби, срещи с интересни хора, детски театри и концерти и други.

Целта на проекта е реновираното читалище ще се превърне в културен притегателен център не само за населението на Горна Оряховица, а също така и за хората от Велико Търново, Лясковец, Стражица и другите близки селища в областта.

Предвижда се ремонтните дейности да стартират в средата на месец май 2021 година, а очакваните резултати от реализацията на проекта са модернизирана и обновена материална база на Народното читалище “Братя Грънчарови-2002“, както и повишаване качеството на културния живот на населението.

Проектът е на стойност 3 280 053, 81 лв. Финансиран е от Регионален фонд за градско развитие и Банка ДСК с над 400 000 лв. Община Горна Оряховица ще участва в инвестицията с 86 899, 60 лв., а останалите 2 766 565,21 лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездни средства по Приоритетна ос 1 – Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020.