/ Регионален исторически музей – Велико Търново
От 8 април в изложбата "Учредителите. Търново и българската държавност" своето достойно място заема и архиерейската корона на Антим I - митрополит Видински и български екзарх. Той е избран за председател на Учредителното народно събрание и пръв подписва Търновската конституция. Короната е предоставена за експозицията с любезното съдействие на Светата Видинска митрополия.

Инж. Добромир Добрев откри обновената сграда на килийното училище към църквата „Свети Георги” (СНИМКИ)

Изложбата "Учредителите. Търново и българската държавност" в музей "Възраждане и Учредително събрание" ще е с вход свободен на 20 и 21 април. Това е инициатива на Народното събрание на Република България, Община Велико Търново и Регионален исторически музей-Велико Търново.

Дигитална изложба за Освобождението гостува в музей “Възраждане и Учредително събрание“

В нея са включени 80 движими културни ценности, предимно лични вещи и служебни пособия, принадлежали на нашите законотворци. Ценните предмети се съхраняват в 12 културни институции в страната: От 15-ти април в изложбата ще бъде включен и оригиналът на Търновската конституция.