/ DarikNews.bg, архив
Общината ще подпомогне финансово варненка в тежко здравословно и материално положение, която не може да си плаща наема за ползваното общинско жилище. Това реши комисията „Социални дейности и жилищна политика” към Общинския съвет.

Пейка Радичкова е прикована на легло от близо 10 години. През август 2007 г. претърпява катастрофа, вследствие на което изпада в тежко здравословно положение със 100 % трайна неработоспособност.

Поради изчерпване на квотата за личен асистент за Община Варна Пейка не ползва такъв, а за нея се грижат дъщеря й и доброволци. Жената има и син, който не само че не се грижи за нея, но й създава проблеми и дори му е забранен достъпа до жилището, разясни председателят на комисията Лидия Маринова.

Пенсията на Пейка Радичкова от 200 лева отива за лекарства и така се стига до невъзможност тя да заплаща наема за ползваното общинско жилище в „Трошево”. За времето от 2008 г. до декември 2016 г.  са натрупани задължения в размер на общо 3761 лева. Голяма част от тях са отпаднали по давност, обясни Маринова.

Радичкова обаче има да плаща 1 021 лева, които ще й бъдат отпуснати като еднократна помощ.

Социалната комисия гласува за отпускане на еднократни помощи на още 174 варненци в тежко положение. Помощите са за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени и комунално-битови потребности. Размерът им е от 200 до 1500 лева. Най-голямата сума ще получат трима варненци, които се нуждаят от закупуване на инвалидни колички, за които държавата не отпуска средства. Общата сума на одобрените помощи е над  67 000 лева.

Социалната комисия прие и Общинска програма за закрила на детето през 2017 г. Сред основните й цели на програмата са намаляване на детската бедност и социално включване на децата, подобряване на детското здраве, осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда, повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.