/ БГНЕС
Срокът за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок „Хан Аспарух“ ще бъде удължен с две години. Това реши на днешното си заседание правителството, приемайки искането на титулярите на разрешението „Тотал”, „ОМВ” и „Репсол”.

Блокът е разположен в изключителната икономическа зона на България в дълбоко Черно море и се проучва въз основа на договор, който изтече в края на януари. 

През двегодишното удължаване на срока ще бъдат извършени допълнителни геолого-геофизични работи и сеизмични изследвания на обща стойност 3 млн. евро.