Търсят се най-добрите проекти за превенция на рисковото поведение сред децата
Търсят се най-добрите проекти за превенция на рисковото поведение сред децата / Sofia Photo Agency, архив

Конкурс за разработване на проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора обяви Община Варна. В програмата могат да кандидатстват всички неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанската цел, съобщиха от градската управа.

Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 юни – 31 октомври 2013 г. Условието е да не надвишават сумата от 5 000 лв. Проектите на кандидатстващите организации се приемат в деловодството на община Варна до 26 април 2013 г.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции”, www.prevencii.com . Допълнителна информация на телефон - 052/820 677.