Родните корабособственици искат евроданъци за флота
Родните корабособственици искат евроданъци за флота / netinfo
Българска асоциация на корабопритежателите(БАК) взе решение за пълноправно членство в Асоциацията на корабособствениците от ЕС. Това стана в отговор на получена покана, като БАК запазва и членството си в Международната организация на корабособствениците.

Решението за членство в Европейската асоциация бе взето в Русе на редовно общо събрание на БАК. На него бе приет отчет на Управителния съвет за 2006 година и бе избран нов Управителен съвет в състав: Параходство БМФ, “Рибекс Холдинг”, “Варна Шипинг енд Трейдинг”, “Борд Марин” и “Рубишипс”. За председател на БАК бе избран капитан далечно плаване Христо Донев, изпълнителен директор на БМФ.

Родните корабособственици взеха решение и за подготовка на предложения до изпълнителната власт за уеднаквяване на данъчните практики в България по отношение на корабоплаването и морските лица с тези на ЕС и международната практика за осигуряване на конкурентноспособност и привлекателност на българския флаг.