Расте броят на децата с комуникативни нарушения
Расте броят на децата с комуникативни нарушения / Sofia Photo Agency

Запазва се тенденцията от последните 10 години за увеличение на броя на децата и на учениците с тежки комуникативни нарушения, съобщи пред журналисти шефът на Логопедичен център-Варна Лиляна Лазарова. Тя добави, че това се потвърждава от резултатите от традиционното есенно изследване, което се прави в началото на всяка учебна година.

Обхванати са около 15 000 деца от предучилищна  и начална училищна възраст. 15 % от тези деца са с някакви комуникативни нарушения, каза още Лазарова. Диагностицираните от първата група са 20.5 на сто, а от втората са 14 %.

И през тази година най-много сред откритите нарушения са свързани с произнасянето на звукове. Случаите са малко над 20 %, но са по-малко в сравнение с миналата година.

Интерес представлява повишението на диагностицираните с дислексия и дисграфия, които се нареждат на второ място по брой. При тях се наблюдава неспособност за четене и разбиране на прочетеното, както и проблеми при писане. Ръстът при тези нарушения е с около процент в сравнение с миналата година.

На трето място се нарежда общото недоразвитие на речта, следвано от заекването и специфичните нарушения и способностите за учене. Под този термин българските логопеди поставят нарушенията в четенето, в писането, в сметните операции, във вниманието и в ориентирането в пространството.

Децата, с които е извършена корекционно-рехабилитационна дейност, са 665. От тях 36 % са с общо недоразвитие в речта. Само 1/3 са са децата с нарушено произношение на звуци. Причината за по-малкия им брой е, че в последните години политиката на центъра е да се обхванат по-голяма част от тежките случаи. Според изискванията на министерството  един логопед не може да работи с повече от 25-26 деца, каза Лазарова.Тя допълни, че по-сериозните нарушения отнемат много повече време за преодоляването им и броят на чакащите за помощ от първия срок е около 100 деца.

За да се установи какви са причините за увеличаването на децата с тежки комуникативни нарушения, центърът прави изследвания от 2006-а година. При информация предоставена от 167 родители се е оказало през миналата година, че огромна част от децата с комуникативни нарушения имат здравословни проблеми дори и да са от по-лек характер, а около 8% от майките са приемали успокоителни или алкохол по време на бременност. Не могат да се правят генерални изводи обаче, заяви Лазарова.