/ Община Варна
917 заявления са подадени до 14:00 часа на 12 януари в системата за прием в самостоятелните детски ясли, която е активна от 11 януари, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

Електронната система е отворена целогодишно, с изключение на три дни преди обявяване на всяко класиране. Входящият номер на заявлението няма значение.

Намаляват таксата за предучилищните групи в детските градини във Варна

Двете големи класирания ще се проведат през месец май и месец август, а при наличие на свободни места се предвиждат и други класирания.

Свободните места за прием в яслените групи към детските градини ще бъдат обявени през март, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“.

Тогава ще обявят местата за прием в първа възрастова група в градините. Електронният регистър за прием на заявления ще бъде активен на 10 май, посочват още от образователната дирекция.