Кражби, наркотици, бягства и проституция – как се попада в Детска педагогическа стая

/ архив Дарик - Сливен
629 малолетни и непълнолетни лица от Варна за регистрирани в Детска педагогическа стая през миналата година, като броят им се е увеличил с 27 спрямо 2015 г. Извършените от тях престъпления и противообществени прояви най-често са кражби, бягство от вкъщи или от дом, употреба на наркотици, проституция, скитническо и хулиганство

Всяко четвърто от регистрираните деца е под 13-годишна възраст, а близо половината живеят в криминогенна среда. Момчетата са 80 %, а непосещаващите училище – 35 %. 

213 деца са пострадали от престъпления през миналата година- най-често от кражби, грабежи и насилие. 7 деца са станали жертви на блудство, а малолетно момиче е било убито - 13-годишната Александра от Провадия.