Европрограма ще повишава имиджа на Варна
Европрограма ще повишава имиджа на Варна / Dariknews.bg

Община Варна ще кандидатства по европейска програма за културно сътрудничество, поощряване на толерантнстта и опазване на процеса на европейската интеграция. Това стана ясно по време на заседанието на комисията по европейски въпроси към местния парламент.

Предвижда се Варна да бъде домакин на две събития по програмата „Европа за гражданите”. Те ще се състоят през декември 2015 г. и май 2017 г., като темата ще бъде „Варна Европейска младежка столица”. Една от целите на програмата „Европа за гражданите” е популяризирането на историята на съюза и неговите цели и ценности, чрез организирането на различни дебати и срещи. Друга основна задача е изграждането на усещане за принадлежност към Европа в самите граждани и насърчаването на зачитането на културното многообразие.

За периода 2014 – 2020 г. Варна ще кандидатства за финансова помощ в размер на 16 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а проектното предложение трябва да се предостави до 2 март. От общинската администрация си поставят за цел да повишат имиджа на града в международен план.

Предвиждат се общо 5 събития в рамките на проекта, като на две от тях домакин ще е Варна. Първото ще е декември 2015 г., а следващото през май 2017 г. , като темата ще бъде „Варна Европейска младежка столица”.