Върховният административен съд остави в сила решение на Административен съд-Търговище, с което се отменя решение от октомври 2023 г. на Общинска избирателна комисия - Омуртаг, с което Ешреф Ешрефов е обявен за избран за кмет на Община Омуртаг на проведените местни избори.

Административно дело във ВАС № 12347/2023 г. е по жалба на представител на Политическа партия (ПП) „Движение за права и свободи“ (ДПС) е отменено решение № 99/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия-Омуртаг, с което.

Обвинен за участие в ОПГ: Пуснаха под домашен арест кмета на Омуртаг

Върховните съдии приемат, че решението на първоинстанционния съд е правилно и не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Касационната инстанция приема за обоснован извода на пэрвоинстанционния съд, че са допуснати нарушения на изборното законодателство след констатирани съвкупни нарушения на секционната избирателна комисия.

Съдът много подробно е описал нарушенията при самите протоколи - извършени са поправки и задрасквания, което е в нарушение на чл. 441, ал. 2 от Изборния кодекс. Видно от доказателствата по делото, действителните гласове за Ешреф Ешрефов по протоколи СИК № 252200037 и СИК № 252200012 са в общ брой 358 гласа.

Извадени от общия брой на гласовете за този кандидат по оспореното решение - 5117 броя, се получава резултат от 4759 броя. При установената от съда грешка в Протокола на ОИК - Омуртаг в общия брой на действителните гласове за всички кандидати от всички партии, който следва да е от 9803, като праг за определяне на изборния резултат по чл.452, ал. 3 от ИК трябва да е повече от 4901.5 броя. Това налага извода, че броят от 4759 гласове за Ешреф Ешрефов, се явяват под този праг.

По делото не може да се установи, че отразените гласове в протоколите за Ешреф Ешрефов са надлежно отразени и действителни. Това нарушение съществено въздейства върху данните от всички протоколи и върху резултата от тях за всички кандидати.

При акция арестуваха кмета на Омуртаг, той получил микроинсулт

Съгласно разпоредбата на чл.445, ал.3 от ИК, когато общинската избирателна комисия установи несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

Тези грешки в протоколите, правилно са приети от първоинстанционния съд, че водят до резултат, различен от отразения в протокола на общинската избирателна комисия за общия брой действителни гласове за всички кандидати.

При установените от съда нарушения на Изборния кодекс, правилно е приетото, че е налице опорочаване на изборния процес, което налага отмяна на решението и връщане на книжата на съответната общинска избирателна комисия за обявяване на действителните резултати, съобразно чл.459, ал.10 от ИК. Решението на ВАС е окончателно. 

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
БГНЕС