Започна процедурата за разширяване на пътя от летището до магистралата
Започна процедурата за разширяване на пътя от летището до магистралата / Dariknews.bg, архив

Министерството на регионалното развитие започна процедурата за разширяване на пътя от летището в Стара Загора до автомагистрала „Тракия".

В „Държавен вестник" вече е обнародвана заповед на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, с която е одобрен парцеларният план за обекта, в участъка от км 236+323 до км 240+923, на територията на град Стара Загора, село Маджерито и село Загоре, община Стара Загора и в участъка от км 240+923 до км 241+203.53 - изместване на инженерната инфраструктура на територията на село Загоре, община Стара Загора.

С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. републикански път І-5 Летище „Стара Загора" - АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80" е обявен за обект с национално значение и за национален обект, на основание § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост. ;

Имотите - частна собственост, подлежащи на отчуждаване се намират в землището на село Маджерито и село Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура".