Над 76 кг опасни битови отпадъци събрани за ден във В. Търново
Над 76 кг опасни битови отпадъци събрани за ден във В. Търново / снимка: Пресцентър/ Община Велико Търново
Кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата се организира в Стара Загора.

Отпадъци се приемат на 28 май (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа, на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“) и на 30 май (събота), от 10:00 до 16.00 часа,  на паркинга на парк „Зеления клин“.

В мобилните пунктове гражданите могат да предават: лекарства с изтекъл срок на годност; живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати / битова химия; фотографски материали; киселини / основи; мастила; празни опаковки, обозначени със символите за опасност; препарати за растителна защита и борба с вредители. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

Кампанията по събирането на опасните отпадъци се организира за трети път от община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД

По време на акцията фирмата ще представи иновативна мобилна лаборатория и ще бъдат направени демонстрации за идентифициране на опасни отпадъци с неизвестен състав и произход.
 
Кампанията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID – 19.
 
Община Стара Загора призовава гражданите да проявят отговорно отношение към здравето си и околната среда, като се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.