Самоосигуряващите се лица плащат здравни осигуровки до 25 октомври
Самоосигуряващите се лица плащат здравни осигуровки до 25 октомври / Dariknews.bg, архив
От НАП напомнят на бъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа, че след завършване на средно образование, до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина, или до постъпването им на работа, следва да заплатят сами здравните си осигуровки. За периода на месеците юли - септември, повечето от завършилите средно образование не са ученици, не са и студенти редовна форма, и държавата не ги осигурява за сметка на бюджета.

Съгласно българското законодателство, лице което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, за период от 5 години, губи пациентските си права. За да не се начисляват допълнително наказателни лихви и младежите да не загубят здравноосигурителните си права следва да внесат първата здравна вноска за месец юли в размер на 18.40 лв. до 25 август 2017г. Допустимо е вноските да се платят и наведнъж.

Важно условие, преди плащането, е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват сами за здраве. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, в структурата на НАП по постоянен адрес на задълженото лице.
Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне. Тази справка могат да направят чрез е-услугата „Здравноосигурителен статус“, достъпна на www.nap.bg. Размерът на дължимите здравни вноски може да се консултира и  на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН, чрез клавиатурата на телефона.

Съветът ни към българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина е да не забравят при завръщането си в България да изискват от висшето учебно заведение доказателствен документ за успешно приключил и заверен семестър или учебна година-редовна форма на обучение. Същото се превежда от заклет преводач и се представя пред НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени от НЗОК, съответно и да има право да ползва европейска здравна карта, в случай на необходимост.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook- https://www.facebook.com/darik.starazagora/