По европроект обучиха в две професии 26 безработни младежи от Лозница
По европроект обучиха в две професии 26 безработни младежи от Лозница / netinfo
Област Стара Загора се нарежда на шесто място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след областите София (1.9), Бургас (3.1%), Варна (3.2%), Габрово (3.6%) и Добрич (4.2%)
 
През месец юни равнището на безработица е 4.4 на сто при 5.74 на сто за страната.
 
Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 434 като спрямо предходния месец /6 781/ е отчетено намаление от 347 души, а в сравнение с м. юни 2017г. регистрираните безработни са с 1 498 по-малко /от 7 932 лица на  6 434 лица/.
 
С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора – с 2.6%, Павел Баня – с 2.7% и Казанлък с 3.1%, а с най-високо – община Братя Даскалови – 31.9%, община Николаево – 30.8% и община Гурково – 18.9%.
 
Новорегистрираните лица през месеца са  1 026, безработните са 941 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. В бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3 675 жени /57,1%/ и 2 759 мъже /42,9%/. Броят на жените намалява  спрямо месец май 2018 г. със 121, а при мъжете намалението е с 226 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта. С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 19.9 /1 281/ и от 50 до 54г. – 11% /705/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 2.2% /140/. Безработните над 50г. са 1 986 – 30,9% от общо регистрираните,
 
Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 556 и съставляват 24.2% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява  с 143 лица.