Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 54 лица през месец август

Над 10 000 дела в Районен съд Стара Загора
Над 10 000 дела в Районен съд Стара Загора / DarikNews.bg, архив
През месец август прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в Районен съд – гр. Стара Загора 52 прокурорски акта срещу 54 лица, както следва: 16 обвинителни акта срещу 16 лица,  31 споразумения за решаване на делото срещу 33 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 5 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 7 дела с прокурорски акт срещу 7 лица за престъпления срещу личността (за причинени телесни повреди; за закана с убийство; за извършени блудствени действия), 1 дело срещу 1 лице за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка), 8 дела срещу 9 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за извършени измами), 4 дела срещу 4 лица за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност; държане/разпространение  на акцизни стоки без бандерол), 1 дело срещу едно лице за документни престъпления (съставяне а неистински документ от длъжностно лице); 4 дела срещу 4 лица за престъпление против реда и общественото спокойствие (за упражняване на професия без правоспособност; хулиганство; устройване на хазартни игри не по предвидения в закона начин) и 27 дела срещу 28 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; противозаконно отнемане на МПС с цел ползване; за държане на високорискови наркотични вещества).