Деца рисуват Възрожденската архитектура на Габрово
Деца рисуват Възрожденската архитектура на Габрово / Дарик нюз
Нови участници приемат в Центъра за подкрепа и личностно развитие за учебната 2020-2021 година.
 
Центърът е обслужващо извънучилищно  звено в системата на образованието и в него се осъществява специфичен учебно – възпитателен процес с деца и младежи. Те могат да намерят място за своето творческо и социално умение, да да обогатят знанията си или да придобият нови.
 
За новата учебна година Центърът предлага 27 форми в Област „Изкуства”, Област „Наука и технологии” и Профил "Хуманитарно - обществен".
 
Децата, младежите и родителите могат да подават заявления за участие във формите и декларации за   информирано съгласие във връзка с COVID-19 лично в сградата на   ЦПЛР - Стара Загора на  ул. „Захарий Княжески” 71 ет.3 от 14.09.2020 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 20.00 часа  или на e - mail адрес: cplr_sz@abv.bg .
 
Всяко дете  или младеж може да се обучава най-много в 3 форми. Заниманията са съобразени с учебното време и ваканциите на учениците.
 
Записването на деца и младежи във формите е целогодишно и участието в тях е безплатно.
 
Заниманията започват от 1 октомври, по график за всяка от формите.