ученици клас училище
ученици клас училище / iStock/Getty Images
В 101 общообразователни училища в Старозагорска област се водят учебни занятия, отчитат от ТСБ-Югоизток, а данните са към 1 октомври 2019 година.
 
Учителите в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г. са 2 387, или с 6.4% повече в сравнение с предходната учебна година.
 
Броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 26 581, като в сравнение с предходната учебна година той намалява с 1.6%.
 
През 2019 година основно образование в общообразователните училища са завършили 2 701 ученици, а средно образование - 987 ученици.
 
Професионалното образование и обучение в областта през учебната 2019/2020 година се осъществява в 17 професионални гимназии, 2 училища по изкуствата и 1 спортно училище.
 
Общият брой на учащите през тази учебна година е 7 476 души и в сравнение с предходната година намалява с 2.4%.
 
В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 6 104, в програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация - 1 234 и в програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация - 138. 
 
През настоящата учебна година учителите в професионалните училища за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация  са 570 като 74.2% от тях са жени. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 4.0%.
 
През 2019 г. в професионалните училища средно образование са завършили 1 257 ученици.