По-малко посетители в Долината на траките
По-малко посетители в Долината на траките / netinfo
По-малко са туристите, посетили Долината на траките през първите три месеца на тази година.

Това показва справка в Историческия музей "Искра" в Казанлък, за посещаемостта на културно-историческите забележителности в района.

6161 българи и чужденци са посетили три от най- знаковите вДолината на траките обекти- копието на Казанлъшката гробница, могилата на Севт Трети и експозицията в градския музей.

В сравнение с предишните две години броят на туристите, посетили местни културни забележителности е намалял.

За сравнение през цялата минала година туристите, посетили тракийските забележителности в района и местния музей са били 127 хиляди. 95 хиляди са били те през 2006-та.

В казанлъшкия музей имат обяснение за намалелия интерес от страна на наши и чужди туристи към дестинациите в района. Тежката и студена зима и по-малкия отворен за посетители брой на обектите, както и факта, че в последните две години тук няма значими нови открития от епохата на траките.

През зимния сезон в района на Долината на тракийските царе отворени за посещения са музеят с постоянната си експозиция, копието и оригиналът на Тракийската гробница, гробницата Косматка, а по заявка се отваря музеят на розата. Останалите обекти са затворени.

За първите три месеца на годината най- голям е бил интересът на туристите към гробницата на Севт Трети- Косматка. Тя е била предпочитана дестинация от 2861 посетители, сред тях чужденците - са били само 153-ма.

Рехав брой са били чуждите граждани посетили и Копието на тракийската гробница край Казанлък- 154-ма от общо 1400 посетители.

Най- много чужди граждани 370 са посетили постоянната експозиция на ИМ “Искра” през първите три месеца на годините . Музеяте бил посетен и от 1030 българи.

Земите на траките и оставените от тях съкровища са породили зимен интерес сред туристи от Франция, Германия, Испания, Русия, Китай, Белгия, ливан , Швейцария и Малта.

Все още удоволствието да бъдат видени част от предизвикателствата на няколко епохи, дали си среща в Долината на траките е повече от минимално – 2 лева за възрастни и левче за ученици, студенти и пенсионери.

Изключение правят само двете гробници- Казанлъшката и Косматка, където входът е 3 лева.

Музейното ръководство вече е депозирало предложението си пред Общинския съвет на градаза увеличение на стандартните билети за посещение в градския музей от 2 на 3 лева.