Още месец  възможност за освобождаване от стари задължения
Още месец възможност за освобождаване от стари задължения / НАП

От началото на годината 680 жители на област Стара Загора са подали заявление за напускане на страната, с което са се изключили от здравно- осигурителната ни система. Други 155 са подали заявление за завръщане и са възстановили здравно-осигурителните си права.

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011г, и са натрупали неплатени здравни вноски за стари периоди, могат да се освободят от това си задължение до 31 декември тази година. За да се случи това, те трябва да подадат в Офис на НАП по постоянен адрес два документа. Първият е заявление за напускане на страната, а вторият декларация по образец с датата, месеца и годината на излизане от България. Така след като докажат периодите, в които не са пребивавали в страната ни, българските граждани имат възможност да се освободят от старите си задължения.

Документите могат да бъдат подадени лично, чрез упълномощено лице, с пощенски оператор или куриер, както и по електронен път, но подписани с Е-подпис от подателя. Желателно е да се вписват актуални данни за контакт на администрацията със задължените лица ( e-mail, телефонен номер за контакт в България). Задължително се подават и двата документа: декларация и заявление.

Бланките на документите са публикувани на сайта на НАП в интернет на www.nap.bg, а повече информация може да бъде получена на информационния телефона на НАП: 0700 18 700 .

Гражданите трябва да знаят също, че ако решат да се върнат трайно в България, те трябва да докажат, че са били в чужбина повече от 183 дни през всяка една календарна година. Това става с представяне на копие от задграничен паспорт, декларация и др. Възстановяването на здравните им права ще стане след изтичане на 6 последователни месеца, през които те се осигуряват или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски.

Българите в чужбина могат да задават своите въпроси и на електронна поща: infocenter@nra.bg. Справка за здравен статус може да се направи от информационния телефон: 0700 18 700 след въвеждане на ЕГН на лицето, или от страницата на НАП в интернет на: www.nap.bg. Системата генерира автоматично справка за месеците и годините, за които има данни за неплатени здравни осигуровки.