лаптоп
лаптоп / thinkstock
Онлайн обучение за младежки работници и педагогически специалисти организират Международният младежки център в Стара Загора и Съветът на Европа.
 
В рамките на три месеца участниците ще се запознаят с основните характеристики на младежката работа, приоритетите на Съвета на Европа в сектор „Младеж“ и принципите на работа по темата „Права на човека“. 
 
Обучението комбинира онлайн модули, уебинари и практически задания и е отлична възможност за повишаване знанията и уменията на специалистите, ангажирани с обучението и ограмотяването на млади хора
 
Тренингът е предназначен за младежки работници, педагогически специалисти и доброволци.
 
Международният младежки център е първият в България, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа.