Обсъдиха устройствените планове на “Славейков” и “Железник”
Обсъдиха устройствените планове на “Славейков” и “Железник” / netinfo

Новите подробни устройствени планове на Старозагорските квартали “Славейков” и “Железник” бяха публично обсъдени тази сутрин в общината.

Плановете са изготвени от архитект Александър Александров на основание член 16 от Закона за устройство на територията.

Съгласно този член собствениците на имоти прехвърлят 25% от собствеността си в полза на общината, за изграждането на улици, тротоари, зелени площи и детски градини. По този начин ще се обособят и паркоместа.

 

На обсъждането присъстваха около 30 души, жители на двата квартала. Повечето от тях обаче не са съгласни да предоставят 25% от имота си, макар, че ще се подобри инфраструктурата.  Всеки може да направи предложения, които да бъдат включени в подробните устройствени планове.

 

Желаещите могат да попълнят анкетни карти, в които да приложат и скица. Гражданите могат да се обаждат и в общината, за да изразят мнението си.

 

Предварителният проект ще бъде разгледан от Експертен съвет и ще бъдат нанесени евентуалните поправки. След това ще се представи окончателен проект, който може да бъде обжалван е едномесечен срок.