Обсъдиха съвместните действия при кризи през зимата
Обсъдиха съвместните действия при кризи през зимата / DarikNews.bg/архив

Координацията между отговорните институции за преодоляване на кризисни ситуации при усложнена зимна обстановка в Старозагорска област обсъдиха ВрИД областен управител Димитър Драчев, командирите на поделения в региона, директорът на Областно пътно управление - Стара Загора Петър Николов и заместник-началникът на Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението - Стара Загора Румен Тодоров.

Участниците в срещата уточниха задачите за реагиране на екипите от Единната спасителна система и взаимодействието им с модулите за действие при бедствени ситуации от Българската армия. Веднъж месечно ще се провежда тренировка с органите за управление на екипите от Единната спасителна система и модулите от Въоръжените сили. Като проблем беше определено осигуряването на 40-тонен кран, за отстраняване от пътя на катастрофирали тежкотонажни камиони. Този въпрос все още не е уреден в нормативната уредба. Тъй като Агенция „Пътна инфраструктура" е собственик на пътя, при нужда осигуряването и заплащането на тази услуга се извършва чрез нея, коментираха специалистите.

При усложняване на зимната обстановка по Републиканската пътна мрежа, ръководството на ОПУ - Стара Загора, чрез оперативния център към ОУ ПБЗН, ще извършва взаимодействие с модулите за реагиране при бедствени ситуации от Българската армия, с цел осигуряване на специализирана техника (роторни снегорини) за своевременно овладяване при усложнена зимна обстановка на пътната мрежа.