Общината получи първата вноска по проекта за новите тролейбуси
Общината получи първата вноска по проекта за новите тролейбуси / DarikNews.bg, архив

Общинските съветници отмениха свое решение от края на октомври за увеличаване на капитала на общинското дружество Тролейбусни превози". Тогава те гласуваха да се закупят 8 тролея на стойност 7 474 900 лева във връзка с реализацията на проект, в който участват общините Бургас, Варна, Плевен и Стара Загора. Заради грешка в съвместния проект, която е в противоречие с текстове от Търговския закон, общинските заседатели приеха увеличаването на капитала на дружеството да се гласува при изплащането на всяка една от трите вноски. Първата вноска, която е 35% от стойността на разходите, вече е получена в община Стара Загора и предстои нейното превеждане в „Тролейбусни превози".

Бенефициентите по проекта общините Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 год." подписаха договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълението на проекта. Срокът за реализирането му е 30 септември 2014 година. „Тролейбусни превози" е партньор на Община Стара Загора за придобиване на осем тролея чрез увеличаване на капитала на дружеството.

На последната за годината сесия бе гласувано още да се учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на община Стара Загора на 200 декара земя-частна държавна собственост, в землището на с. Ракитница за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците.

Представителят на община Стара Загора в общото събрание на акционерите на многопрофилната болница д-р Даниел Вълчев беше упълномощен от общинските съветници да гласува „въздържал се" по всички точки от дневния ред. Събранието ще се проведе на 6 януари 2014 година, а една от точките е промяна в състава на директорите.

Дневният ред на последното за годината заседание на Общинския съвет включва 36 точки.