мениджър Казанлък
мениджър Казанлък / община Казанлък
Насрочена е втора дата за провеждане на конкурс за управител на новосъздадената „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД, който ще се проведе в Общината на 3 септември.
 
Съгласно решение на Общински съвет – Казанлък, първият конкурс се проведе на 23 август в стая №29 в сградата на общинска администрация на бул.“Розова долина“№6. На него се е явил за събеседване само един кандидат, поради което конкурсът е прекратен.
 
Предвид важността на позицията и в съответствие с решението на общинските съветници, Община Казанлък обявява нова дата за провеждане на конкурса за мениджър на Индустриалната зона –  3 септември в 14,00 часа.
 
Процедурата по провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД бе открита с единодушно решение на Общински съвет – Казанлък на 25 юли, т.г. С Решение №1116 тогава общинските съветници гласуваха и учредяването на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Индустриална зона – Казанлък“ЕООД, със седалище и адрес на управление:Област Стара Загора, Община Казанлък, гр.Казанлък, п.к.6100, бул.“Розова долина“№6.

Заинтересованите лица могат да получат информация в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, гише № 2 – „Деловодство“относно Правилата за участие, Изискванията към кандидатите и Необходимите документи за участие в конкурса.
 
За допълнителна информация: тел. 0431 98 243
 
Подробно с изискванията за отговорната длъжност може да се запознаете тук: https://obs.kazanlak.bg/index.php?p=c&r=3&page=2