Община Казанлък ще финансира книги на казанлъшки автори
Община Казанлък ще финансира книги на казанлъшки автори / община Казанлък

Със заповед на кмета на Община Казанлък Даниела Коева и въз основа на решение на Общински съвет- Казанлък бе назначена експертна комисия, която да оцени постъпилите литературни проекти по програма „Финансиране на книги на казанлъшки автори 2015 година".

Финансирането се осъществява от Културния календар на Общината, а членове на експертната комисия са Анна Кожухарова, Ганка Стойчева, Иван Хаджийски, Петя Минчева, Георги Стоянов, председател е Кристалина Вълчева.

Комисията проведе своя среща на 14.10.2015г. в сградата на Община Казанлък със Сребра Касева- началник Отдел „Култура и туризъм", като на нея бе взето решение в срок до 28.10.2015г. предвидената субсидия на стойност 4 хиляди лева да бъде разпределена за тази дейност.

Тази година, авторите, които кандидатстват за вписване в Програмата, са общо шест.