Нови 700 платени паркоместа в Казанлък. Септември - на аванта заради нова наредба
Нови 700 платени паркоместа в Казанлък. Септември - на аванта заради нова наредба / Kazanlak. com

От 40 стотинки до 2 лева ще струва талонът за кратковременно паркиране в Казанлък, в обособената нова т.н „синя зона", влязла в сила от 3 септември, с Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък.
Тя урежда правилата за изискванията, ограниченията и забраните, свързани с движението на пътните превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на общината.

С Наредбата, приета от Общинския съвет на Казанлък през юли, в града се определят общо 22 зони за кратковременно паркиране на леки автомобили и една зона за товарни автомобили. Общият брой на определените паркоместа във всички зони е близо700. Новите места за кратковременно платено паркиране се обозначават със специални указателни табели от фирма „Трафик-Пътна сигнализация" ЕООД. В работни дни режимът на паркиране е от 7.00 до 20.00 ч., като таксата за кратковременно паркиране остава същата, както досега - 0,40 лв. до 30 минути; 0,80 лв. - до 1 час; от 1 до 2 часа - 1,20 лв. и от 2 до 3 часа - 2 лв.

Освен на местата, където вече има поставени паркомати, до края на септември се очакват още четири нови паркомата, талони за паркиране ще могат да се купят от двата екипа, отговарящи за кратковременното паркиране, от РЕП-вете, от Центъра за информация и услуги на гражданите в централната сграда на Община Казанлък, както и от някои търговски обекти, с които в момента се водят разговори, съобщиха от Община Казанлък.

В определените за паркиране нови близо 700 места, има специално обособени места за паркиране на автомобили на хора със специфични физически потребности, с намалена работоспособност на 50% и повече от 50%, като най- голям брой такива места ще са край сгради за лечебни, социални и други рехабилитационни дейности. За целта притежателите на такива автомобили ще трябва да си извадят от Община Казанлък специални винетни пропуски.

От близо 700-те места за служебно ползване срещу платен годишен абонамент от 360 лева, са предназначени 30% от паркоместата. Местата за служебен абонамент ще бъдат отбелязани с табели по утвърден образец.

Новата наредба 30 въвежда и регламент за преференциално паркиране на автомобили на гражданите, живеещи по постоянен или настоящ адрес в зоните, където е въведен режим на кратковременно паркиране. Правото за преференциално паркиране се предоставя за един автомобил на жилище, при условие, че няма гараж или място за паркиране. Тези граждани също ще получават пропуск за преференциално паркиране, като заплатят само цената за изработката му, която ще е равна на стойността за изработката на пропуска и максимум 20% надценка.

Със Заповед на кмета на община Казанлък от 29 август са одобрени образците на документите, които трябва да подадат всички желаещи да получат пропуски за преференциално паркиране. Информация за това се предоставя в Деловодството в централната сграда на Общината, там се подават и самите документи.

Важно е да се отбележи, че издадените пропуски на граждани за преференциално паркиране не им гарантират тяхно запазено място за паркиране, а само им дават право да паркират на тези места, без таксуване. За останалите случаи на преференциално паркиране - за служебен абонамент, за живущите по постоянен или настоящ адрес и за хората с увреждания се изисква освен останалите документи, и Служебна бележка за липса на задължения към Община Казанлък.

С цел разясняване на новата наредба за паркиране, през целия месец септември се въвежда гратисен период и на практика новите разпореди на наредбата няма да действат. През това време екипите на Община Казанлък ще разясняват въведеното по този начин паркиране в града, без да налагат глоби.

Скоби за блокиране на колело на неправилно паркираните автомобили ще бъдат поставяни, както и няма да отпадне таксата за престой. Разликата е, че в гратисния период водачите няма да бъдат глобявани за поставена скоба на автомобила, който са паркирали неправилно.

След 30 септември глобата за поставена скоба остава същата както досега - 10 лв.