о
о / iStock/Getty Images
Младите старозагорци могат да се включат в поредната инициатива на местния омбудсман Надежда Чакърова-изработване на компютърна презентация на тема “Защо е важно гражданското образование днес?”. След  разглеждане от експертна комисия, най-оригиналната презентация ще бъде излъчена и отличена с награда на старозагорския омбудсман на форум “30 години по-късно: демократични ценности, поколението днес - проблеми, реализация, перспективи”.
 
Поканата е към всички млади хора от училищата на територията на община Стара Загора.
 
Подробности за формата и времетраенето на презентацията ще бъдат обявени на интернет сайта: ombudsman.starazagora.bg, като срокът за представяне е 10 ноември.
 
Поредната инициатива на обществения защитник се организира в навечерието на новата учебна година и е продължение на предишните дискусии и срещи за повишаване правната култура на младежта в гражданското образование “Омбудсманът зад катедрата”.