/ община Стара Загора
Маргарита Димитрова е новоизбраният управител на общинското дружество „Мересев“.

Тя беше подкрепена с гласовете на 36 заседатели на Общинския съвет, трима гласуваха против и осем се въздържаха от мнение.

Димитрова си поставя като основна цел разкриване на нови работни места в дружеството и създаване на собствена търговска марка

При обсъждането на точката беше дадена възможност двамата кандидати класирани на първите две места- Атанас Атанасов и Маргарита Димитрова да представят вижданията си за развитие на дружеството.