документи
документи / Dariknews.bg
До 14 април /включително/ в Община Стара Загора се приемат документи за участие в конкурса за директор на общинското предприятие „Мересев“.

В края на януари Общински съвет Стара Загора избра за управител на дружеството Мария Андреева Бонева. На 18 март тя депозира предизвестие за прекратяване на договора и за управление.

Мересев" ЕООД - Стара Загора е общинско дружество, създадено през 1954 г. като кооперация за заетост на лица с увреждания, което му дава статут на специализирано предприятие за трудоустроени лица. 

Кандидатите за новия конкурс трябва да имат завършено висше образование в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация или Технически науки, и професионален опит по съответната специалност минимум 5 години.

Допуснатите до участие в конкурса  трябва да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Мересев” ЕООД Стара Загора за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа.