/ СНЦ Жените на Казанлък
Център за превенция на насилието над жени и Център за подкрепа, обучение и квалификация откриха в Казанлък.

В него ще се предоставят безплатни специализирани програми в подкрепа на момичета и жени, пострадали от насилие, дискриминация и нарушаване на женските права.

Програмите включват психо – социално консултиране, правно консултиране, процесуално представителство в съда, правни консултации по социално – икономически права, семейно консултиране, групови сесии съдействие за намиране на работа, повишаване на осведомеността, разпознаваемост на проблемите като обществено значими.

Центърът за подкрепа, обучение и квалификация ще осигурява безплатен достъп до дейности и умения, повишаване на знанията, на мотивацията, допълнителна квалификация, насърчаване на женското предприемачество и спомагане за повишаване на икономическата независимост на жените.

До края на 2022г. предстои да бъде открит Кризисен център на територията на Община Казанлък за спешна помощ и настаняване на жени и деца, пострадали от насилие.