/ / iStock/Getty Images
Мигащият зелен сигнал по светофарните уредби в Стара Загора е премахнат по препоръка на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и Европейския център за транспортни политики.

Регулирането на движението със светлинни сигнали се осъществява с мигаща светлина, която не е регламентирана в нормативните документи, а именно мигаща светлина със зелен цвят, преди жълтата, сочат сред мотивите си.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики аргументира позицията си като обясни, че тази практика влошава безопасността на движението по пътищата поради това, че в нормативните документи на Република България (закон, правилник, наредба) не е регламентирано, какво трябва да е поведението на водачите при този вид сигнал.

В Стара Загора: Предлагат „Зона 30“ срещу пътния травматизъм

По думите ѝ инструкторите, които обучават бъдещите водачи на МПС, не преподават значението на този сигнал и какво поведение трябва да имат те, както и че по време на изпит, служителите, които провеждат изпита, не могат да оценят поведението на изпитваните водачи (кога са сгрешили и кога не).

Според експертите, водачите нямат едно и също поведение при вида на мигащия сигнал-някои веднага спират, докато други ускоряват, за да преминат по-бързо в резултат, на което могат да настъпят пътнотранспортни произшествия.
 
община Стара Загора