Два пъти повече хасковлии декларират доходи пред НАП по интернет
Два пъти повече хасковлии декларират доходи пред НАП по интернет / DarikNews.bg, Архив
Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започна анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019.
 
Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 8 600 домакинства, разпределени във всички области на страната. Извадката се състои от шест ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.
 
В област Стара Загора ще бъдат анкетирани общо 422 домакинства на територията на следните населени места: Братя Даскалови, Българене, Винарово, Габарево, Горно Сахране, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина, Зимница, Казанлък, Коларово, Конаре, Крън, Могила, Мъглиж, Мъдрец, Николаево, Обручище, Оряховица, Осетеново, Полски градец, Преславен, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Старозагорски бани, Трънково, Търничени, Хан Аспарухово, Черганово, Чирпан и Шейново.
 
В периода април - май избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро „Югоизток”, отдел „Статистически изследвания – Стара Загора” за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.
 
Наблюдението се провежда паралелно във всички страни членки на Европейския съюз, с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.