Индийка компютър
Индийка компютър / iStock/Getty Images
Онлайн анкета за планиране на перспективите за развитие на общината за следващите седем години, стартира в Казанлък.

Допитването е част от обществените обсъждания за изготвяне на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021 – 2027 година – стратегическият документ, който ще дефинира визията, целите и приоритетите за развитието на община Казанлък в близко бъдеще.

От администрацията приканват в допитването да се включат младите хора на възраст от 16 до 35 години.

През месец август тази година Община Казанлък се обърна с онлайн допитване до неправителствените организации, бизнеса и публичните сектори. През септември бяха проведени четири фокус-групи с представители на всички сектори от обществения живот. 

Анкетата ще бъде активна до 25 октомври ТУК: https://forms.gle/uWJaGVWfnkZqRAzb6